viernes, 16 de diciembre de 2016

Dalí se pronuncia sobre Trump
Una polla xica, pica, pellerica, camatorta i bequerica, va tenir set polls, xics, pics, pellerics, camatorts i bequerics. Si la polla no hagués sigut tant xica, pica, pellerica, camatorta i bequerica els polls no haguessin sigut tant xics, pics, pellerics, camatorts i bequerics.